Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 07.02.2011
Дата публікації 07.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Розуменко Віра Прокопівна - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
АТ «Носівське хлібоприймальне підприємство» повідомляє про зміни у складі посадових осіб, затверджені загальними зборами акціонерів 07 лютого 2011 р.:
Звільнено: член Наглядової ради Вознюк Олександр Володимирович (паспорт РС 370269 виданий Рівненским МУ УМВС України в Рівненській обл. 02.03.1998 р.), володіє 0,00001% акцій товариства, на посаді перебував з 24.04.2009 р., звільнений по заяві. Призначено: член Наглядової ради Погребицький Юрій Васильович (паспорт СР 815017 виданий Рівненским МУ УМВС України в Рівненській обл. 04.07.2001 р.),володіє 25,86% акцій товариства. Призначений на 5років, попереднє місце роботи – ТОВ «Брокерський дім «Україна 2000», директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи не мають.